skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Esport
Esport

Participem en tots els esdeveniments esportius de Special Olympics a Barcelona, Catalunya, Espanya i en els internacionals.

Som conscients de la importància que té l’esport en diferents aspectes, que van des de la salut, l’aspecte físic, el desenvolupament psicomotor, coordinació i equilibri, incorporació d’hàbits d’higiene i d’autonomia personal, utilització de la comunitat, comunicació i habilitats socials, incorporació i aplicació de normes… i per això concedim molta importància a la pràctica esportiva.

Setmanalment, els alumnes de primària practiquen natació i els de secundària, bàsquet.

Back To Top