top of page
Què fa l'AMPA?

AMPA - Escola Taiga

REPRESENTAR ELS PARES I LES MARES DELS ALUMNES.

L’AMPA és el principal interlocutor entre els pares i les mares dels alumnes, la direcció i el professorat de l’escola. Els mestres i l’equip directiu contacten amb l’AMPA per tractar temes de l’escola que afecten les famílies. Alhora, l’AMPA fa arribar l’opinió dels pares i les mares a la direcció del centre.


PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES.

L’AMPA promou la participació dels pares i mares d’alumnes en les activitats de l’escola. La implicació directa de les famílies contribueix a millorar i enriquir l’educació dels infants, així com el funcionament general del centre.


ORGANITZAR ESDEVENIMENTS I OFERIR SERVEIS.

L’AMPA ofereix serveis per a les famílies que milloren o complementen la tasca de la pròpia escola. En aquest sentit, promou la realització d’activitats que afavoreixin el desenvolupament de la personalitat dels alumnes i que ajuden els pares i mares a compaginar la vida familiar i laboral. Actualment s’ofereixen els següents serveis i activitats: Extraescolars i Casal d’estiu.


SUPORT ECONÒMIC A L’ESCOLA.

L’AMPA pot fer puntualment aportacions econòmiques que ajudin a l’escola a donar als nostres fills un major nivell de qualitat d’ensenyament i de benestar. Els diners aportats es destinen a finançar el material i les actuacions que tant els pares i mares com la direcció del centre consideren necessaris.


ESPAI DE REFLEXIÓ I DEBAT

Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general. L’AMPA intenta conèixer les necessitats dels pares i les mares de l’escola a través de la relació amb els delegats o enllaços de curs.


PARTICIPAR EN EL CONSELL ESCOLAR.

L’AMPA participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.

Per assolir els objectius de l’AMPA volem estar coordinats amb altres AMPA / AFA del territori. Per això som socis de la

 

Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC)

Activitat recent al Facebook
bottom of page