top of page
Imatge-Serveis-Logopeda-1.jpg

SERVEIS > LOGOPÈDIA

El servei de logopèdia de l’escola tracta tots els alumnes que presenten dificultats en el camp de la comunicació i el llenguatge, amb l’objectiu de desenvolupar les seves competències comunicatives i també els alumnes amb dificultat de deglució i masticació.

 

Depenent del trastorn a tractar les sessions podran ser en grups de dos o bé individuals entenent que hi ha alumnat amb característiques i problemàtiques similars que poden funcionar millor treballant amb un company/a.

 

La durada i la freqüència de l’atenció logopèdica es farà en funció de les necessitats i característiques de cada alumne. Normalment les sessions són de trenta minuts.

 

Quan atenem alumnes amb greus problemes de comunicació cal fer un programa d’estimulació global cognitiu i comunicatiu i implantar l’ús d’un S.A.C. (Sistema Augmentatiu de la Comunicació) : llenguatge signat, comunicadors d’imatges i pictogrames.. En la implantació d’un sistema augmentatiu de la comunicació és molt important la coordinació amb els tutors i amb la família, per poder transmetre tots els avenços i generalitzar-los. A l’escola fem servir pictogrames del sistema S.P.C. i també de l’arasaac.

 

Cal recalcar, doncs, la importància del treball amb l’equip, sobretot en la implantació de sistemes augmentatius i en la creació de materials i recursos que facilitin la comunicació dins l’aula.

 

Quan un nen comença a treballar amb imatges ens basem en la funció de la demanda. Busquem aquelles coses que interessen més al nen i ho fem servir perquè aprengui a demanar amb els pictogrames.

 

Quan parlem de sistemes augmentatius de la comunicació no hem d’oblidar que mai són substitutoris ni exclusius. A l’infant se li ofereixen tots aquest sistemes junt amb la parla per augmentar i facilitar la seva capacitat de comunicació.

 

D’altres alumnes manifesten intencions comunicatives amb frases de dos – tres elements. Llavors el que fem és elaborar un programa per treballar estructures lingüístiques i ampliació de vocabulari. Es fan exercicis de creació de frases seguint l’estructura subjecte+verb+complement. S’utilitzen imatges, làmines i fotos d’activitats dels mateixos nens, també descripcions de imatges de situacions diverses.

 

Quan els nens són petits utilitzem el joc simbòlic o d’altres jocs com els de sorolls, músiques, causa-efecte. L’ordinador i la tablet també són recursos interessants ja que atrauen molt a l’alumnat.

Activitat Recent al Facebook
Activitat Recent al Instagram
bottom of page