top of page
LLIBRES PUBLICATS
content.jfif

El Currículum de la secundària obligatòria de l’Escola Taiga: estratègies de socialització i d’educació des dels principis de la LOGSE i de la AAMR.
Autors: M. J. Pujol, M. Martínez i Altres.
Any: 2001

content (1).jfif

Jocs i activitats per assolir el currículum de l’etapa infantil de l’Escola Taiga.
Autors: M. J. Pujol, A. Plantada i Altres.
Any: 2002

content (2).jfif

Aprenem a Llegir: programa i fitxes d’activitats.
Autors: M. J. Pujol, A. Plantada i Altres.
Any: 2003

libro6.webp

Del 2 al supermercat: programa y fitxes d’activitats.
Autors: M.J. pujol, A. Plantada i Altres.
Any: 2004

bottom of page