top of page
L'ESCOLA TAIGA
Activitat recent al Facebook

Fundada a l’any 1.976, l’escola Taiga és una escola concertada amb oferta educativa per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de conducta de 3 a 21 anys. Des de l’inici el nostre objectiu ha estat atendre als alumnes durant la seva escolaritat, proporcionant-los eines i recursos per millorar la seva autonomia i els seus aprenentatges, partint de les seves capacitats. L’escola TAIGA fomenta l’educació integral dels seus alumnes per aconseguir l’equilibri i desenvolupament personal i l’adaptació social.

Des de l’escola volem potenciar la capacitat d’adaptació i acceptació social per ser capaços d’anar creixent i desenvolupant recursos per fer front a les diferents situacions de la vida amb el màxim grau de competències i d’autonomia possible.

Missió

La nostra missió és educar conjuntament amb les famílies, atenent les necessitats individuals de nostre alumnat, oferint-los els nivells de suport i adequació que necessiten en cada moment de la seva escolarització i potenciant el desenvolupament de les seves capacitats en el camí a la seva realització personal.

2024-TAIGA_002.jpg
bottom of page