top of page

AMPA - Escola Taiga

Organització i Equip

L’espai de decisió de l’AMPA és l’assemblea general de socis/es. Per a facilitar la seva actuació eficaç, l’assemblea delega en la Junta directiva les seves funcions, amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.La Junta directiva regeix i coordina el funcionament de l’associació i organitza el seu treball en el sí de comissions.

 

Les persones que hi ocupen càrrecs són elegides per votació en Assemblea General. Els membres de la Junta exerceixen les seves funcions durant tres cursos escolars, sense perjudici que puguin ser reelegits.

foto-junta.jpg

Equip junta actual (curs 2018-2019):

• Presidenta: Alba Fernández
• Vice-presidenta: Bibiana Fuertes
• Secretària: Núria Bosch
• Tresorera: Natalia Rodionova
• Vocals: Maria José Farreres i Mireia Perals

Activitat recent al Facebook
Activitat recent a l'Instagram
bottom of page