top of page

Dolors Calle

dolors-calle.jpg

La relació dels alumnes amb secretaria es molt enriquidora perquè obliga als alumnes a parlar i fer-se entendre.


A la secretaria d’escola hi ha una safata que diu “ENCÀRRECS” , a on es van deixant les incidències del dia tan sigui dels alumnes com els de funcionament.

A migmatí l’alumne encarregat de la tasca demana a la secretària la safata i amb la supervisió del tutor/a trasmet la incidència oralment acompanyada de la nota escrita.

Dolors Calle

bottom of page