top of page

Julia Comín

julia-comin.jpg

Aprenentatge de la lectoescriptura a l’escola Taiga

El treball de la lectoescriptura a l’escola es fa amb un programa propi i sistemàtic que es va adaptant a les necessitats de l’alumne.
L’aprenentatge de la lectura s’inicia en el moment adequat per a cada alumne respectant el seu ritme d’aprenentatge i una vegada ha assolit els requisits i els hàbits de treball necessaris per poder començar a treballar el programa.
El primer contacte amb la lectura es fa de manera global, així els nens poden funcionalitzar el seu ús molt ràpid en diferents situacions de la jornada escolar i d’aquesta forma entendre la utilitat de llegir, la qual cosa els motiva a continuar aprenent.
És un mètode on es desenvolupen i estimulen els diferents processos associats. És treballa en el desenvolupament del coneixement de paraules i les lletres i al mateix temps dels significats del missatge mitjançant les ordres gràfiques i motores.
L’aprenentatge de l’escriptura s’associa al de la lectura, utilitzant el mateix vocabulari així la memòria visual es un suport complementari pels alumnes. També li donem un caire funcional perquè sigui més significatiu i motivador pels nens.

 

 

Julia Comín

bottom of page