skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Ensenyament Psicopedagògic
Ensenyament Psicopedagògic

Dins del pla de formació contínua dels professionals de l’escola comptem amb l’assessorament psicopedagògic d’un expert que dissenya conjuntament amb el tutor d’aula, programes d’intervenció específics centrats en l’alumne del qual en té un coneixement ampli i profund.

Back To Top