skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71, 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Centrats en les necesitats educatives de cada alumne
Centrats en les necesitats educatives de cada alumne

ESCOLA TAIGA

Barcelona

ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Barcelona

FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

Busca'ns

VISITA EL BLOG ESCOLA TAIGA

escolataiga.com/blogCat/

Contribució al Desenvolupament

Contribuïm a aconseguir el màxim desenvolupament possible de cada alumne amb discapacitat intel·lectual

Qualitat de Vida

Volem contribuir a desenvolupar el seu projecte individual com a ciutadans de ple dret, en un marc de convivència i respecte.

Futur Personal

Orientem el seu futur personal cap a una vida adulta en un entorn inclusiu social i laboral, i acollidor.

El volem ajudar a adquirir els hàbits d’autonomia personal i social, i que pugui comunicar les seves necessitats, els seus desitjos i les seves emocions.

La millor opció, perquè a Taiga contemplem l’educació de cada nen de forma global i personalitzada segons les seves capacitats i necessitats de progrés.

Itinerància Educativa

Itinerància Educativa

Back To Top