skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Metodologia
Metodologia

L’escola disposa d’un servei de transport escolar mitjançant un acord amb l’empresa d’autocars de l’Escola Montserrat amb els qui compartim aquest servei.

Tot i així, l’escola promou, l’aprenentatge d’habilitats d’ús dels FGC.

Back To Top