skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Publicacions
Títol: El Currículum de la secundària obligatòria de l’Escola Taiga: estratègies de socialització i d’educació des dels principis de la LOGSE i de la AAMR.
Autors: M. J. Pujol, M. Martínez i Altres.
Any: 2001
Google Books

 

Publicacions
Títol: Jocs i activitats per assolir el currículum de l’etapa infantil de l’Escola Taiga.
Autors: M. J. Pujol, A. Plantada i Altres.
Any: 2002
Google Books

 

Publicacions
Títol: Aprenem a Llegir: programa i fitxes d’activitats.
Autors: M. J. Pujol, A. Plantada i Altres.
Any: 2003
Google Books

 

Del 2 al supermercat
Títol: Del 2 al supermercat: programa y fitxes d’activitats.
Autors: M.J. pujol, A. Plantada i Altres.
Any: 2004
Back To Top