skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

*Formulari de Pre-Inscripció Etapa Obligatòria

Nom i Cognoms

Email

Tel Fixe

Tel Mòvil

Data de Naixement

Escolaritat Anterior

El Teu Missatge (Opcional)


captcha

Acadèmica adaptada

Composta pels diferents cursos acadèmics d’Infantil, Primària i Secundària, es caracteritza per l’adaptació dels aprenentatges a les necessitats específiques de cada alumne.
La teoria s’imparteix mitjançant casos pràctics amb els quals els alumnes es troben en la seva vida quotidiana; sempre amb l’objectiu màxim d’augmentar la seva autonomia, però atenent també als seus desitjos i preferències per realitzar el seu projecte de vida.

Es treballen bàsicament 4 eixos transversals:

 • Els hàbits d’autonomia: guareix i higiene personal, hàbits d’alimentació i els hàbits de treball.
 • La comunicació: donant gran valor a aquesta dimensió i centrant els nostres esforç os perquè utilitzin sistemes alternatius de comunicació (S.P.C), que són pictogrames que representen objectes o activitats. Sistemes que utilitzen al llarg del dia, tant en la comprensió com en l’expressió.
 • L’ús de la comunitat, participació i rol social: els continguts a treballar se centren en els desplaçaments dins de l’espai escolar, l’espai urbà (barri) i l’espai interurbà (transport públic i camí verd), com també a les festes escolars.
 • Ocupació de l’oci i temps lliure: aprenentatge de jocs i distraccions pròpies de l’edat. Procurem aportar les eines per usar les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC’s), com són l’ordinador l’iPad.

Hàbits i aprenentatges bàsics funcionals.

La nostra funció és incidir en els aprenentatges i el desenvolupament d’habilitats, donant recolzo en les àrees d’ensenyament d’habilitats acadèmic – funcionals útils per a la vida quotidiana: habilitats de vida en la llar, habilitats socials, d’interacció i relatives a la salut i cura de si mateixos, completament adaptades a l’edat, salut i seguretat i ús de la comunitat.

Treballem en tres àmbits:

 • Acadèmic- funcional
 • Àmbit pre-laboral
 • Àmbit d’ocupació

En grups de treball en equip, compensats, treballem en situacions de: Treball de cuina, jardineria, impremta i auxiliar administratiu.

Estructurem el treball en tres fases:
1. Fase preparatòria: funcionament cognitiu:

 • Informació
 • Decisions
 • Planificació

2. Fase de realització del treball:

 • Ritme
 • Col·laboració
 • Continuïtat

3. Fase de finalització de la feina:

 • Organització
 • Classificació
 • Ordenació

Es realitzen unitats de treball completes i significatives, a les quals progressivament se’ls va afegint dificultat i complexitat gradual. Els resultats són comprovables i procurem que siguin els propis alumnes els que realitzin una autocorrecció. També mesurem els temps de realització.

Els objectius que perseguim en el desenvolupament de la vida adulta són:

 • Hàbits laborals comuns a diferents treballs.
 • Constància
 • Capacitat de superació i esforç
 • Responsabilitat
 • Implicació
Back To Top