skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Entitats Col.laboradores - Escola Taiga
turismo-sostenible

Primer mitjà de comunicació especialitzat en sostenibilitat hotelera i turística dirigit a empresaris i professionals del sector. A TS MITJA aborden, des d’una perspectiva global, projectes i iniciatives del sector hoteler i turístic que siguin respectuosos amb el medi ambient i les comunitats locals, i que contribueixin a crear un model de desenvolupament de negoci i d’activitat econòmica sostenible, així com al desenvolupament econòmic de les destinacions.

Back To Top