skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Entidades Colaboradoras
Guia-Ajuntament-Barcelona

Web GuiaBCN – Ajuntament de Barcelona
La Guia BCN preten donar visibilitat a més de 30.000 entitats i equipaments, 2.000 activitats i 1.000 cursos. Una guia de la ciutat de Barcelona actualitzada dia a dia i que preten informar dels equipaments i espais de la ciutat i entitats organitzats per segons l’activitat de cada una.

Back To Top