skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Equip Humà - Dolors Calle

La relació dels alumnes amb secretaria es molt enriquidora perquè obliga als alumnes a parlar i fer-se entendre.
A la secretaria d’escola hi ha una safata que diu “ENCÀRRECS” , a on es van deixant les incidències del dia tan sigui dels alumnes com els de funcionament.

A migmatí l’alumne encarregat de la tasca demana a la secretària la safata i amb la supervisió del tutor/a trasmet la incidència oralment acompanyada de la nota escrita.

Dolors Calle

Back To Top