skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Equip Humà
Equip Humà

Aquest any hem creat diversos projectes audiovisuals, englobant dins de diferents àrees curriculars com a música, plàstica, expressió i fins i tot llengua i matemàtiques.
La idea és treballar l’educació audiovisual amb els alumnes i oferir-los d’aquesta manera la possibilitat de comprendre i participar en un format diferent, però que sol oferir múltiples possibilitats.
La presentació d’aquests projectes ens permet treballar d’una manera transversal tots els continguts tant la part acadèmica com emocional.
Tots els projectes realitzats han comptat amb la supervisió de tutors i especialistes.

Diego Moreno

Back To Top