skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

ampataiga.blogspot.com/
Un grup de pares d’alumnes de l´escola va crear l´AMPA – Escola Taiga. Desde els inicis, l’AMPA vol funcionar com una eina de comunicació i participació per tots els seus afiliats. És la mateixa AMPA de l’Escola Taiga qui anima a tots els pares a fer creixer aquest projecte que se’ns dubte segueix sent l’eix vertebral de l’escola.

Back To Top