skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Equip Humà

Diego Moreno

Aquest any hem creat diversos projectes audiovisuals, englobant dins de diferents àrees curriculars com a música, plàstica, expressió i fins…

Equip Humà

Marcos Sanchez

La Serigrafia com a sortida professional i com a activitat professionalitzadora i que instaura meticulositat i cadenes de conducta Com…

Equip Humà

Adelaida Anadon

La Música a Taiga La música agrada a tothom, es difícil trobar a alguna persona que no li agradi, Aquest…

Equip Humà

Julia Comín

Aprenentatge de la lectoescriptura a l’escola Taiga El treball de la lectoescriptura a l’escola es fa amb un programa propi…

Back To Top