skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Metodologia
Metodologia

Els hàbits ens permeten treballar amb diferents nivells de dificultats.
Cada classe està formada per un grup d’entre 6 i 8 alumnes.
L’educació no és tan sols preparar per la vida adulta, sinó per a la vida de cada moment, d’aquest moment.

A l’Escola TAIGA tenim TIC per a tots els alumnes. Això ens permet treballar, jugar i interaccionar amb les noves tecnologies de forma tan usual com si fos amb paper i llapis. A través d´elles fem el diari de l’escola, per exemple.

Back To Top