top of page

Línia Acadèmica Funcional

Acadèmica adaptada

Composta pels diferents cursos acadèmics d’Infantil, Primària i Secundària, es caracteritza per l’adaptació dels aprenentatges a les necessitats específiques de cada alumne.
La teoria s’imparteix mitjançant casos pràctics amb els quals els alumnes es troben en la seva vida quotidiana; sempre amb l’objectiu màxim d’augmentar la seva autonomia, però atenent també als seus desitjos i preferències per realitzar el seu projecte de vida.

Es treballen bàsicament 4 eixos transversals:

 • Els hàbits d’autonomia: guareix i higiene personal, hàbits d’alimentació i els hàbits de treball.

 • La comunicació: donant gran valor a aquesta dimensió i centrant els nostres esforç os perquè utilitzin sistemes alternatius de comunicació (S.P.C), que són pictogrames que representen objectes o activitats. Sistemes que utilitzen al llarg del dia, tant en la comprensió com en l’expressió.

 • L’ús de la comunitat, participació i rol social: els continguts a treballar se centren en els desplaçaments dins de l’espai escolar, l’espai urbà (barri) i l’espai interurbà (transport públic i camí verd), com també a les festes escolars.

 • Ocupació de l’oci i temps lliure: aprenentatge de jocs i distraccions pròpies de l’edat. Procurem aportar les eines per usar les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC’s), com són l’ordinador l’iPad.

Hàbits i aprenentatges bàsics funcionals.

La nostra funció és incidir en els aprenentatges i el desenvolupament d’habilitats, donant recolzo en les àrees d’ensenyament d’habilitats acadèmic – funcionals útils per a la vida quotidiana: habilitats de vida en la llar, habilitats socials, d’interacció i relatives a la salut i cura de si mateixos, completament adaptades a l’edat, salut i seguretat i ús de la comunitat.

 

Treballem en tres àmbits:

 • Acadèmic- funcional

 • Àmbit pre-laboral

 • Àmbit d’ocupació

 

En grups de treball en equip, compensats, treballem en situacions de: Treball de cuina, jardineria, impremta i auxiliar administratiu.

 

Estructurem el treball en tres fases:
1. Fase preparatòria: funcionament cognitiu:

 • Informació

 • Decisions

 • Planificació

 

2. Fase de realització del treball:

 • Ritme

 • Col·laboració

 • Continuïtat

 

3. Fase de finalització de la feina:

 • Organització

 • Classificació

 • Ordenació

 

Es realitzen unitats de treball completes i significatives, a les quals progressivament se’ls va afegint dificultat i complexitat gradual. Els resultats són comprovables i procurem que siguin els propis alumnes els que realitzin una autocorrecció. També mesurem els temps de realització.

 

Els objectius que perseguim en el desenvolupament de la vida adulta són:

 • Hàbits laborals comuns a diferents treballs.

 • Constància

 • Capacitat de superació i esforç

 • Responsabilitat

 • Implicació

bottom of page