skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
La nostra funció és ensenyar les competències que siguin necessàries per a una vida el màxim d’autònoma possible des d’un punt de vista de les habilitats adaptatives: les habilitats socials, comunicació, cura personal, vida a la llar, utilització de la comunitat, autodirecció, salut i seguretat, habilitats acadèmiques funcionals, oci i temps lliure i treball. Sempre tenim com a referència en relació a l’edat cronològica i el lloc on viu.

Activitat Funcional

Que les activitats siguin funcionals és un tret fonamental de la nostra escola perquè dóna sentit i motivació al binomi ensenyament-aprenentatge. Una de les activitats funcionals preferides dels alumnes és ser responsables del Bar.
En aquesta activitat treballen:
– Les matemàtiques: a través del control d’estocs i el canvi de monedes.
– L‘ús de la comunitat: quan agafen els FGC per anar a comprar als supermercats més propers.
– L’autodirecció: quan decideixen quina serà l’oferta d’entrepans o pastes que faran al bar.
– Les habilitats socials: quan es relacionen en els centres comercials.

Back To Top