skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Fisioterapia
Fisioterapia

Les sessions de fisioteràpia es realitzen en petits grups, però poden ser individuals si es considera necessari. La intervenció fisioterapèutica a l’escola té com a objectius millorar la qualitat de vida de l’alumnat amb disminució motriu, afavorir el desenvolupament psicomotor global i intervenir especialment en l’habilitació de l’entorn escolar i el control postural en els diferents àmbits de treball al centre i de vida diària.

Back To Top