top of page

Marga Roldan

marga-roldan-def.jpg

Els aprenentatges acadèmics i funcionals amb alumnes amb transtorns greus de conducta

L’experiència d’aquests últims anys a la meva classe ha estat amb joves amb TEA i per això la metodologia emprada es basa en les seves necessitats però és extrapolable a altres alumnes amb diferents diagnòstics i/o trastorns de conducta.
Per a organitzar la classe, el primer que s’ha de fer és aconseguir un ambient estructurat amb suports visuals. Es pot crear tipus Teacch o, en el nostre cas, força aproximat, amb les parets clares i poca informació d’entrada.. Els diferents espais estaran clarament diferenciats : el de planificació, el d’higiene, el de treball, el de relax, el de tecnologia… Tot ha d’estar visiblement endreçat i etiquetat amb la paraula o el pictograma de què és. És la manera de facilitar un entorn predictible. S’ha d’anar en compte amb els sorolls, que l’ambient sigui tranquil.
És molt important l’aprenentatge dels hàbits de treball i autonomia de forma transversal en totes les activitats tant acadèmiques com funcionals de manera que entenguin cada situació i la puguin seguir de manera autònoma.

 

L’horari del matí estarà estructurat de manera que realitzin les matèries dels àmbits de llengua i matemàtiques a primera hora i després del pati les que són acadèmiques-funcionals. A la tarda les relacionades amb la educació física i artística, dedicant una tarda a treballs específics d’altres necessitats (emocions, actualitat).
Les activitats que duran a terme només arribar són les d’hàbits i planificació, així com els encàrrecs. Necessiten que se’ls anticipi què han de fer, què s’espera d’ells, el contrari els provoca malestar. Amb un horari visual guanyen en autonomia i tranquil·litat. Per ajudar-los a entendre, a organitzar i recordar es faran passos visuals amb facilitadors . També tindran rellotges visuals per a veure quin temps els queda. Poc a poc s’introduiran canvis amb les festes escolars que es faran extensius a sortides o necessitats variades.

 

Com els costa romandre atents, les activitats es pensaran per a que tinguin una durada d’uns 15 min. Però si es realitzen amb TIC’s es poden allargar més ja que la motivació és més gran.
Tindrem en compte que les explicacions orals seran individuals, amb frases senzilles, clares i curtes. Però, poc a poc amb suport de petits indicadors, poden estar atents als altres i al professor.

 

Començarem treballant sempre a partir dels seus interessos: què m’agrada, feines que faig a casa,.. amb fotos que podem obtenir amb la col·laboració de la família. S’ha de tenir en compte la funcionalitat dels aprenentatges en tot moment i en poder treballar en contextos naturals. Els costa entendre el món i per això han de tenir les màximes experiències possibles. Últimament donem molta importància a les sortides a la ciutat a gaudir en tallers o espectacles de tot tipus, que preparem primer a classe.

 

Les habilitats socials les treballarem a part, amb role-playing: presentar-se , demanar pas, demanar disculpes, preguntar pels que no hi són, fórmules de cortesia, etc.

 

Aquests alumnes tenen un temps de resposta lent que hem de respectar i una baixa tolerància a la frustració amb dificultats de processament sensorial. Per això treballarem les emocions, ajudant-los a identificar-les i després a etiquetar-les amb pictogrames. Aquests els utilitzarem també com a Sistema Augmentatiu de Comunicació.

Quan tinguin problemes de conducta, buscarem l’origen amb la recollida d’informació dels antecedents d’aquesta. La treballarem quan no estigui present, donant alternatives positives, que els agradin, fent servir el Suport Conductual Positiu. Si es posen nerviosos, els ensenyarem a veure les primeres senyals per a poder calmar-se, sobre tot amb la respiració. També podem fer exercici intens curt pera calmar-se. Un cop al dia farem 15 min. de tècniques de relaxació per aprendre a controlar l’agitació. Procurarem no generar situacions excessivament estressants per a disminuir el fracàs i facilitar la calma.

 

Al llarg d’aquests anys hem introduït el treball en Ipads amb molt d’èxit en diferents àmbits i diverses Apps. Com a processador de textos (Page), per a preparar sortides (Google maps), com a pràctica intensiva amb apps de llengua i matemàtiques, com a oci amb diversos puzzles i tangrams… Com a part d‘una activitat creant originals (Colloringbook). També hem fet servir apps relacionades amb les festes. S’han familiaritzat i ja són autònoms en l’edició amb el Pic Collage, l’snap editor i photo lab, ja que els resultats són divertits i funcionals. Especialment emotiu va ser el primer vídeo que vam muntar amb e-movie amb les respostes de les preguntes de llengua oral. Cada alumne va tenir enregistrat el seu vídeo recollint la feina de tot el curs. Van quedar molt sorpresos i contents de veure’s. Un regal per a les famílies. A partir de llavors hem realitzat altres recollint diferents moments, com el de Nadal on es podia veure el que fan a l’escola d’una manera positiva, de veure el que fan de manera autònoma i funcional i divertida.

 

Aquests anys han sigut especialment enriquidors amb aquests tipus d’alumnes ja que han estat un repte en la formació intensa i continuada per tal d’entendre’ls i estar al seu costat intentant la màxima d’E.T.E: tècnica, ètica i empatia .

 

 

Marga Roldán

bottom of page