top of page

Gabriel De Santis

gabriel-santis2.jpg

Com Professor d’Educació Física sempre tinc la mirada posada en la varietat de moviments possibles del nen que tinc davant, i des d’aquest lloc, busco realitzar activitats que siguin d’una banda lúdiques i d’altra útils, garantint un moment distès per a aquest i aprofitant la capacitat total.

 

En els nois amb TEA, podem fer activitats molt àmplies i concretes, per aconseguir un objectiu clar i planificat. Podem fer des natació, gimnàs, caminades, activitats d’estirament, etc., però aquesta varietat d’exercicis han de ser sempre planificats des del començament fins al final per no fallar en la seva execució ni organització. Les activitats no han de ser avorrides o estrictes, han de ser lúdiques i divertides per al nen. Sempre hem d’adaptar al nen, i no buscar que el nen aconsegueixi alguna cosa que li és netament difícil. Hi ha un principi fonamental en l’execució de les activitats que involucren al cos i és important que es respecti, EXERCICIS SEMPRE HAN D’ANAR DES EL MÉS SIMPLE A EL MÉS COMPLEX, és a dir que començarem amb consignes bàsiques i fàcils d’entendre, (podríem estar mesos amb aquests exercicis); i després anar sumant exigència física, sent el nen el nostre indicador d’augment.

 

Els beneficis de l’activitat física són molt amplis, com ara:
• Elimina greixos i prevé l’obesitat
• Afavoreix el creixement
• Millora el desenvolupament muscular
• Augmenta la capacitat vital
• Combat el Stress
Després tenim altres beneficis que vénen acompanyats de l’activitat física, alguns són:
• Relacionar-se amb el medi que els envolta
• Interacció social
• Sensibilitat corporal
• Canalitza l’agressivitat
• Afavoreix l’autocontrol
Aquests últims dos, són de gran importància per regular la Autoagressió i Autoestimulació.

 

 

Gabriel De Santis

bottom of page