top of page

Maria Burgués

maria.jpg

La tasca de direcció és una tasca sovint incompresa i difícil de dur a terme, ja que al ser un lloc de treball força solitari a vegades al personal directiu li poden mancar algunes eines per a dur a terme aquesta feina amb eficiència.

Resulta complicat treballar sense tenir un objectiu clar, un per a què fem el que fem, quina finalitat tenen els esforços que fem al nostre dia a dia, ja que vivim rodejats d’un mar de tasques, imprevistos, urgències i temes que requereixen la nostra atenció immediata.
El treball per objectius pot ser una eina per a dur a terme aquesta feina amb una bona visió a curt, mig i llarg termini.

 

El fet de treballar amb un objectiu en ment ens ajuda a no perdre l’atenció sobre el que estem treballant, a focalitzar, de manera que això fa que sigui més fàcil poder concentrar-se i millorar la feina i l’organització interna per a poder fer el necessari per tal d’aconseguir-ho.
La dificultat més gran que podem trobar per tal de treballar per objectius és el fet de saber concretar-los, què escollim, com el temporitzem, però a la vegada ens dóna com a avantatge el fet de poder anar avaluant de manera quantitativa la consecució dels mateixos. És a dir si tenim un objectiu a treballar durant tot el curs ens podem anar marcant petits indicadors d’avaluació durant l’any per veure quin nivell d’assoliment estem aconseguint i així poder fer les rectificacions necessàries per a aconseguir-lo.
Per tant, a l’hora de treballar el fet de tenir objectius reflexionats, clars i mesurables, tot i que representa un esforç de reflexió a l’inici del procés és una eina que ens ajuda a poder assolir de manera més eficients els desafiaments de la nostra feina.

 

 

Maria Burgués
Cap d’Estudis

bottom of page