top of page

Paola Beltrán

paola-beltran2.jpg

A l’etapa de la secundaria de l’escola Taiga els joves s’inicien en activitats laborals amb l’objectiu d’assolir les competències necessàries per a iniciar-se en el món del treball ja sigui en l’àmbit de la empresa ordinària, en centres especials de treball o en centres ocupacionals.
Totes les competències com l’autonomia, la responsabilitat, el treball en equip i la constància en la tasca a realitzar són aspectes que es van consolidant durant tota la secundària per tal d’assolir l’èxit a nivell personal i professional.
Aquesta tasca es desenvolupa conjuntament amb les famílies que són un dels eixos fonamentals per tal d’obtenir el màxim de cadascú dels nostres joves.
És molt important que els professionals que estem en aquesta etapa escoltem les inquietuds, dubtes, somnis, projectes de futur que els pares tenen pels seus fills per així entre tots aconseguir ajustar-nos a aquests projectes.

Paola Beltran

bottom of page