top of page

Diego Moreno

diego-def-def.jpg

Aquest any hem creat diversos projectes audiovisuals, englobant dins de diferents àrees curriculars com a música, plàstica, expressió i fins i tot llengua i matemàtiques.

La idea és treballar l’educació audiovisual amb els alumnes i oferir-los d’aquesta manera la possibilitat de comprendre i participar en un format diferent, però que sol oferir múltiples possibilitats.
La presentació d’aquests projectes ens permet treballar d’una manera transversal tots els continguts tant la part acadèmica com emocional.
Tots els projectes realitzats han comptat amb la supervisió de tutors i especialistes.

 

 

Diego Moreno

bottom of page