top of page

Marcos Sanchez

marcos-sanchez.jpg

La Serigrafia com a sortida professional i com a activitat professionalitzadora i que instaura meticulositat i cadenes de conducta

Com a definició de serigrafia podem dir que és un procés d’estampació mitjançant un teixit. Però no és només això. A través de la serigrafia els alumnes tenen possibilitat de professionalitzar-se mitjançant l’aprenentatge d’ uns hàbits laborals tant útils com necessaris per una etapa adulta.
Dins del procés de la serigrafia els alumnes tenen accés a un ampli ventall d’hàbits;
– Preparació a la situació laboral (organització material, normes seguretat)
– Execució de la tasca (organització, manipulació, presa de decisions i resolució de problemes)
– Recollida de material (higiene i seguretat),
– Control de la qualitat de la feina (constància, concentració i criteris de revisió)
– Relació social (comunicació amb l’entorn, relacions personals, etc.)
Gràcies a aquest aprenentatge, els alumnes adquireixen unes rutines laborals que faciliten la millora de la meticulositat en les tècniques de la serigrafia. Tanmateix, s’estableixen unes relacions socials i uns valors imprescindibles en qualsevol ambient i context: compartir, treballar en equip, comunicar-se, ajudar-se i col·laborar, entre d’altres.
Per tant, la serigrafia és una potent eina d’aprenentatge que genera un procés enriquidor on els alumnes s’apropen a l’àmbit laboral i, en conseqüència, a la vida adulta.

 

 

Marcos Sanchez

bottom of page