top of page

Contribució al desenvolupament

Contribuïm a aconseguir el màxim desenvolupament possible de cada alumne amb discapacitat intel·lectual.

Qualitat de vida

Volem contribuir a desenvolupar el seu projecte individual com a ciutadans de ple dret, en un marc de convivència i respecte.

Futur personal

Orientem el seu futur personal cap a una vida adulta en un entorn inclusiu social i laboral, i acollidor.

#EscolaTaiga Educació Especial de Qualitat #BCN  Centre d'Educació Especial per a infants de 3 a 21 anys.
bottom of page