top of page

Contribució al Desenvolupament

Contribuïm a aconseguir el màxim desenvolupament possible de cada alumne amb discapacitat intel·lectual.

Qualitat de Vida

Volem contribuir a desenvolupar el seu projecte individual com a ciutadans de ple dret, en un marc de convivència i respecte.

Futur Personal

Orientem el seu futur personal cap a una vida adulta en un entorn inclusiu social i laboral, i acollidor.

bottom of page