skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98
Centrats en les necesitats educatives de cada alumne
Centrats en les necesitats educatives de cada alumne

Places lliures

Grups

Edats

Ocupació

Vacants

Grup 1

4-7 anys

6

6

Grup 2

7-10 anys

7

0

Grup 3 A

12-14 anys

6

0

Grup 3 B

13-16 anys

6

2

Grup 4

10-17 anys

7

0

Grup 5

17-18 anys

7

1

Grup 6

16-18 anys

8

0

Grup 7

17-20 anys

8

0

55

10

Escola Taiga

ESCOLA TAIGA

Barcelona

ESCOLA TAIGA

Barcelona

LinkedIn Escola Taiga

NOU LINKEDIN DE TAIGA

Clica aquí

NOU LINKEDIN DE TAIGA

Clica aquí

Asesoramiento Psicopedagógico

ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Barcelona

ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Barcelona

Xarxes Socials Escola Taiga

FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

Clica per descobrir el nostre Facebook

FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

Clica per descobrir el nostre Facebook

Blog Escola Taiga

VISITA EL BLOG ESCOLA TAIGA

escolataiga.com/blogCat/

VISITA EL BLOG ESCOLA TAIGA

escolataiga.com/blogCat/

Contribució al Desenvolupament

Contribuïm a aconseguir el màxim desenvolupament possible de cada alumne amb discapacitat intel·lectual.

Qualitat de Vida

Volem contribuir a desenvolupar el seu projecte individual com a ciutadans de ple dret, en un marc de convivència i respecte.

Futur Personal

Orientem el seu futur personal cap a una vida adulta en un entorn inclusiu social i laboral, i acollidor.

Itinerància Educativa

Itinerància Educativa

Back To Top