Serveis

  • Logopèdia

   Les sessions de logopèdia es fan en petits grups i quan cal se’n fan d’individuals. Mitjançant el joc s’ensenyen les habilitats comunicatives i el llenguatge.

   En funció de la planificació de cada alumne es treballen aspectes específics de la parla: articulació, producció de fonemes, i de la llengua: estructuració de la frase, ampliació del vocabulari…

   En cas necessari, s’introdueixen sistemes augmentatius i/o alternatius per afavorir la comunicació

   Fisioteràpia

   Les sessions de fisioteràpia es realitzen en petits grups, però poden ser individuals si es considera necessari. La intervenció fisioterapèutica a l’escola té com a objectius millorar la qualitat de vida de l’alumnat amb disminució motriu, afavorir el desenvolupament psicomotor global i intervenir especialment en l’habilitació de l’entorn escolar i el control postural en els diferents àmbits de treball al centre i de vida diària.

   Assesorament psicopedagògic

   Dins del pla de formació contínua dels professionals de l’escola comptem amb l’assessorament psicopedagògic d’un expert que dissenya conjuntament amb el tutor d’aula, programes d’intervenció específics centrats en l’alumne del qual en té un coneixement ampli i profund.

   Esport

   Participem en tots els esdeveniments esportius de Special Olympics a Barcelona, Catalunya, Espanya i en els internacionals.

   Som conscients de la importància que té l’esport en diferents aspectes, que van des de la salut, l’aspecte físic, el desenvolupament psicomotor, coordinació i equilibri, incorporació d’hàbits d’higiene i d’autonomia personal, utilització de la comunitat, comunicació i habilitats socials, incorporació i aplicació de normes… i per això concedim molta importància a la pràctica esportiva.

   Setmanalment, els alumnes de primària practiquen natació i els de secundària, bàsquet.

   Menjador

   Els menús són elaborats per una doctora en dietètica que vetlla pel manteniment d’una dieta saludable i equilibrada.

   El menjador es contempla com una situació educativa on es practiquen els hàbits de menjar i les habilitats socials que la situació comporta. A mida que l’edat dels alumnes ho permet, els alumnes es serveixen en règim de self-service, treballant així habilitats d’autonomia i d’autodirecció.

   Colònies / Viatges

   Amb els alumnes de primària marxem de colònies, cap al mar o la muntanya. Amb els més grans fem viatges fora de Catalunya, a les Illes o al País València.

   Transport

   L’escola disposa d’un servei de transport escolar mitjançant un acord amb l’empresa d’autocars de l’Escola Montserrat amb els qui compartim aquest servei.

   Tot i així, l’escola promou, l’aprenentatge d’habilitats d’ús dels FGC

   Activitats extraescolars

    • Activitats lúdiques i culturals

   Taiga considera que és important ensenyar habilitats d’ocupació més enllà de les escolars i per això, a més de disposar d’una sala amb cd-video-dvd, programa l’assitència a activitats diverses com ara audicions musicals, de cinema, de teatre, d’exposicions,….

  • Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars estan portades per L’AMPA de la escola

 • Activitats d’escolaritat compartida

Els alumnes de cicle mitjà i els de cicle superior assisteixen setmanalment a un centre ordinari per compartir amb alumnes de la seva edat la classe d’educació física.
Són experiències molt enriquidores en les que també aprenen , jocs i balls nous però el millor és que fan nous amics.
Els nois/es de 2n cicle de secundària participen en una lligueta interescolar de bàsquet amb els alumnes de secundària d’una escola de Sarrià.