Què fem

La nostra escola Taiga treballa en la planificació individual dels suports que requereix cada alumne per assolir el màxim progrés possible dins d’aquesta determinant etapa escolar des d’un enfocament multidimensional, per això comptem a més dels professionals del nostre centre Taiga (pedagogs amb l’especialitat de terapèutica, psicòlegs, educadors, logopedes i fisioterapeutes) amb els suports de l’entorn de cada alumne, família propera i àmplia, amics, veïns, entorns habituals … tot l’entorn pot ajudar-nos en la tasca educativa.

Una classe a l'Escola Taiga

Taiga està organitzada en dues línies de treball:

  • Una línia acadèmica, que té com a objectiu conduir els alumnes a l’adquisició de les competències bàsiques escolars, i per tant al Graduat Escolar i la seva inserció al món laboral.
  • I una altra línia d’adquisició i competències bàsiques personals i relacionals, amb un programa molt funcional.

Des d’aquestes bases contemplem l’alumne des d’un enfocament multidimensional: Habilitats intel·lectuals, conducta adaptativa, participació, salut i context.