skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71 - 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

Primer mitjà de comunicació especialitzat en sostenibilitat hotelera i turística dirigit a empresaris i professionals del sector. A TS MITJA aborden, des d’una perspectiva global, projectes i iniciatives del sector hoteler i turístic que siguin respectuosos amb el medi ambient i les comunitats locals, i que contribueixin a crear un model de desenvolupament de negoci i d’activitat econòmica sostenible, així com al desenvolupament econòmic de les destinacions.
Primer medio de comunicación especializado en sostenibilidad hotelera y turística dirigido a empresarios y profesionales del sector. En TS MEDIA abordan, desde una perspectiva global, proyectos e iniciativas del sector hotelero y turístico que sean respetuosos con el medio ambiente y las comunidades locales, y que contribuyan a crear un modelo de desarrollo de negocio y de actividad económica sostenible, así como al desarrollo económico de los destinos.

Facebook
Twitter
Instagram
LINKEDIN
Back To Top