skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71, 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

La tecnologia a l’escola

Ser el responsable de la tecnologia a l’escola és un repte complicat, no només per tenir que estar al dia de moltes coses per tal de poder oferir les millors solucions als alumnes, sinó per que igual o més de complicat és mirar de formar als companys del claustre per tal que siguin capaços de fer un bon ús de les noves tecnologies.

A l’escola tot i no disposar de dispositius d’última generació tenim la sort de tenir un gran nombre d’ordinadors portàtils i de tauletes digitals. Amb aquests recursos el claustre ha pogut oferir experiències d’ús de noves tecnologies per a tots els alumnes de l’escola i cada curs que pasa som capaços d’oferir millors experiències en aquest àmbit.

Els ordinadors han estat una eïna molt útil per als alumnes amb un nivell més elevat a l’escola i les tauletes digitals han suposat un gran recurs per als alumnes amb nivells més baixos, ja que, simplifiquen molt algunes tasques més complicades de fer amb un ordinador i a més respresenten un gran atractiu per a aquests alumnes per totes les possibilitats que ofereixen a nivell audiovisual per tal de millorar l’adquisició d’alguns dels aprenentatges.

Crec que aquesta és una àrea molt important per a la nostra escola i hem de mirar de seguir treballant per tal d’aconseguir en propers cursos més eïnes tecnològiques més actualitzades i igual o més important és seguir formant al claustre i les famílies per tal de que totes aquestes eïnes esdevinguin una millor qualitat de vida, comunicativa i d’aprenentatge per a tots els membres de la nostra comunitat educativa.

Iknasi Martorell Cid

Back To Top