Línia funcional

 • Acadèmica adaptada

  Composta pels diferents cursos acadèmics d’Infantil, Primària i Secundària, es caracteritza per l’adaptació dels aprenentatges a les necessitats específiques de cada alumne.
  La teoria s’imparteix mitjançant casos pràctics amb els quals els alumnes es troben en la seva vida quotidiana; sempre amb l’objectiu màxim d’augmentar la seva autonomia, però atenent també als seus desitjos i preferències per realitzar el seu projecte de vida.

  Es treballen bàsicament 4 eixos transversals:

  1. Els hàbits d’autonomia: guareix i higiene personal, hàbits d’alimentació i els hàbits de treball.
  2. La comunicació: donant gran valor a aquesta dimensió i centrant els nostres esforços perquè utilitzin sistemes alternatius de comunicació (S.P.C), que són pictogrames que representen objectes o activitats. Sistemes que utilitzen al llarg del dia, tant en la comprensió com en l’expressió.
  3. L’ús de la comunitat, participació i rol social: els continguts a treballar se centren en els desplaçaments dins de l’espai escolar, l’espai urbà (barri) i l’espai interurbà (transport públic i camí verd), com també a les festes escolars.
  4. Ocupació de l’oci i temps lliure: aprenentatge de jocs i distraccions pròpies de l’edat. Procurem aportar les eines per usar les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC’s), com són l’ordinador l’iPad.

  Hàbits i aprenentatges bàsics funcionals.

  La nostra funció és incidir en els aprenentatges i el desenvolupament d’habilitats, donant recolzo en les àrees d’ensenyament d’habilitats acadèmic – funcionals útils per a la vida quotidiana: habilitats de vida en la llar, habilitats socials, d’interacció i relatives a la salut i cura de si mateixos, completament adaptades a l’edat, salut i seguretat i ús de la comunitat.

  Treballem en tres àmbits:

  1. Acadèmic- funcional
  2. Àmbit pre-laboral
  3. Àmbit d’ocupació

  En grups de treball en equip, compensats, treballem en situacions de: Treball de cuina, jardineria, impremta i auxiliar administratiu.

  Estructurem el treball en tres fases:

  1. Fase preparatòria: funcionament cognitiu:
   • Informació
   • Decisions
   • Planificació
  2. Fase de realització del treball:
   • Ritme
   • Col·laboració
   • Continuïtat
  3. Fase de finalització de la feina:
   • Organització
   • Classificació
   • Ordenació

  Es realitzen unitats de treball completes i significatives, a les quals progressivament se’ls va afegint dificultat i complexitat gradual. Els resultats són comprovables i procurem que siguin els propis alumnes els que realitzin una autocorrecció. També mesurem els temps de realització.

  Els objectius que perseguim en el desenvolupament de la vida adulta són:

  • Hàbits laborals comuns a diferents treballs.
  • Constància
  • Capacitat de superació i esforç
  • Responsabilitat
  • Implicació