skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71, 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

L’escola Taiga és un servei educatiu de Icària Iniciatives Socials, S.A.L.

Taiga és una escola d’educació especial creada al setembre de 1976 i situada en una torre enjardinada del districte de Sarrià, per a nens, nenes i joves de 3 a 21 anys, que necessiten un suport elevat per realitzar els seus aprenentatges.

Escola-Educacio-Especial-Taiga

Taiga comparteix amb les escoles més importants uns objectius: reunir les condicions necessàries perquè tots els alumnes progressin, permetent l’accés a una vida adulta amb el màxim nivell d’autonomia que possibiliti les capacitats i aptituds de cadascú.

Taiga es distingeix d’altres escoles perquè s’adreça a alumnes que tenen limitacions importants en el desenvolupament i que estan caracteritzades per un funcionament intel·lectual significativament inferior a la mitjana, que es presenta juntament a limitacions associades en àrees adaptatives de la vida diària. Taiga compleix tots els requisits d’espais físics recollits en el Decret 299/1997.

Els eduquem dels 3 als 21 anys i som conscients que tenim una gran responsabilitat sobre el futur dels nostres alumnes.

Volem descobrir els seus gustos i ajudar-los a construir el seu projecte de vida.

Treballem perquè adquireixin hàbits personals i de treball, els coneixements i les habilitats necessàries per a una vida plena segons les seves capacitats.

TAIGA TÉ APROVADES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LES MODIFICACIONS CURRICULARS D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.

Missió

La nostra missió és educar conjuntament amb les famílies, atenent les necessitats individuals de nostre alumnat, oferint-los els nivells de suport i adequació que necessiten en cada moment de la seva escolarització i potenciant el desenvolupament de les seves capacitats en el camí a la seva realització personal.

Des de l’escola volem potenciar la capacitat d’adaptació i acceptació social per ser capaços d’anar creixent i desenvolupant recursos per fer front a les diferents situacions de la vida amb el màxim grau de competències i d’autonomia possible.

Back To Top