skip to Main Content
Escola d'Educació Especial | Av. Vallvidrera, 71, 08017 Barcelona | Tel. 93 280 06 08 | 93 204 19 98

Està format per psicòlegs, pedagogs, professors d’educació especial, educadors, logopedes i fisioterapeutes.

Els professors de Taiga són persones properes a les famílies i als alumnes, i tenen la professionalitat, dedicació i titulació específica necessària per ser responsables del progrés formatiu i el benestar de cada alumne.

Cada alumne de Taiga té un tutor que l’ajuda en els seus problemes, li encoratja en els seus progressos i li condueix en els seus aprenentatges.

Tots els professionals de Taiga treballen contínuament en la millora del disseny i metodologia curricular.

Back To Top