Línia acadèmica


 • Infantil

  L’Etapa Infantil, que correspon a alumnes dels 3 als 7 anys, està conduïda per mestres d’Educació Especial, un per cada grup de fins a 6 alumnes.
  Treballem el desenvolupament de les competències comunicatives, psicomotrius i hàbits d’autonomia personal i social.
  L’objectiu és establir una comunicació, assentar les bases d’uns hàbits d’autonomia personal i interioritzar els requisits per als aprenentatges instrumentals.


  Primària

  Està impartida per mestres d’Educació Especial per a cada grup de fins a 6 alumnes. Aquesta etapa correspon a nens i nenes dels 7 anys fins a 12, tot i que, segons la programació de l’alumne, aquesta etapa es pot allargar fins els 14 anys.
  Treballem el desenvolupament del llenguatge comprensiu i expressiu, les habilitats instrumentals bàsiques de lectura, escriptura, numeració i càlcul; i l’autonomia personal i social. Una metodologia acurada facilita aquest aprenentatge.
  L’objectiu, amb el grup d’alumnes que segueixen un currículum més acadèmic és apendre a llegir i escriure i les 4 operacions matemàtiques. En quan al grup més “funcional” busquem l’adquisició de les competències de comunicació en grup, el seguiment d’instruccions i els hàbits d’autonomia personal.
  L’Etapa Primària està organitzada en grups que corresponen als Cicles: Inicial, Mitjà i Superior.


  Secundària

  Un tutor llicenciat en psicologia o pedagogia imparteix les classes per a cada grup de fins a 8 alumnes. Aquesta etapa correspon als joves de 14 anys fins als 18 tot i que, segons la programació de l’alumne, aquesta etapa es pot allargar fins els 21 anys.
  Els objectius principals d’aquesta etapa són el desenvolupament personal i social cap a la vida adulta i l’adquisició d’habilitats prelaborals.
  A secundària, el currículum està estructurat en tres grans espais educatius:

  • Aprenentatges acadèmico-funcionals.
  • Habilitats laborals.
  • Habilitats d’ocupació del temps lliure i d’ús de la comunitat.

  L’objectiu és l’adquisició de les competències bàsiques i els models de comportament que facilitin la seva inclusió social, mitjançant el progrés personal i la funcionalització dels aprenentatges, orientats tant com sigui possible cap a la seva professionalització.